Kozhencheri Kochuthundyil K.T. Geroge and Thankamma

Married  

Husband:   Kozhencheri Kochuthundyil K.T. Geroge

Father:  
Mother:  


 


Wife:   Thankamma

Father: Mangatethu Varughese Mathai
Mother: Mallapally Modayil Valiya Puraidathil Geevarughese Maraimma
Other Spouses: Mundakayam Cheryil  Chandy (Writer) Eapern