Varughese Kavil Ittiyera Male

Died: 24-Jun-1955    

Comments: Moved to Mannarakulanji

Varughese Kavil's Family

Spouse: Kadambanatta Idanad Annamma married  
Children: K.V.Phillip (Kunjunjutty), K.V.Cherian (Achenkunju), K.V.Zachariah (Joykutty), K.V.Thomas (Baby), Chinnamma, Kunjamma, Thankamma, Pennamma, Kunjumol, Kunjunjamma
 

Varughese Kavil's Heritage

Parents: Plamoottil Oommen Ittiyera, Masnnanam Uppikeril Cherian Achiamma
Siblings: Thomas Ittiyera, Cherian (Kavil Unny) Ittiyera, Mathai Ittiyera, Phillip (Kochu Peele) Ittiyera, Annamma Ittiyera, Mariamma Ittiyera